Privacybeleid

 

SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID VAN KEES DE SLAGER

Ons Privacybeleid is van toepassing op onze websites en merken, te weten www.keesdeslager.nl en alle overige websites, mobiele applicaties en andere online-diensten die naar dit Privacybeleid verwijzen (samen onze “Service” genoemd). Verderop kunt u de volledige versie van het Privacybeleid lezen. Hier krijgt u een korte samenvatting.

 

WAT DOEN WIJ MET PERSOONSGEGEVENS EN HOE VERZAMELEN WIJ DEZE?

Wij verzamelen allerlei categorieën persoonsgegevens. Mogelijke categorieën die door ons worden verzameld, zijn: Contact- en profielgegevens; opmerkingen, chatberichten en meningen; Betalings- en transactiegegevens; Locatiegegevens; Informatie aangeleverd door sociale media; Informatie aangeleverd door derden; Informatie over frauduleuze of criminele activiteiten met betrekking tot uw account.

Deze persoonsgegevens worden op allerlei verschillende manieren verzameld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Wanneer u persoonsgegevens aan ons bezorgt. Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u zich registreert voor een account, een aankoop doet, u opgeeft voor marketingboodschappen of zelf persoonsgegevens naar ons stuurt.

Wanneer u onze Service gebruikt. Wij (en externe partners in onze naam) verzamelen automatisch bepaalde persoonsgegevens van u tijdens uw gebruik van onze Service.

Wij kunnen gegevens die wij over u uit verschillende bronnen verzamelen, koppelen of combineren om een consistente gebruikerservaring mogelijk te maken, ongeacht uw interactie met ons – online, op een mobiel apparaat of via de sociale media.

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze Service aan te bieden, om in te gaan op uw verzoeken, om transacties te verwerken en contact met u op te nemen, om u gepersonaliseerde reclame, aanbiedingen en andere content te sturen, om onze Service en bedrijfsvoering te analyseren en te verbeteren, en voor andere doeleinden die nader beschreven staan in ons Privacybeleid.

Lees meer over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken in ons volledige Privacybeleid.

 

HOE DELEN WE INFORMATIE?

We delen informatie in uiteenlopende omstandigheden om onze diensten te kunnen aanbieden, om in te gaan op uw verzoeken, om de ervaring voor u te verbeteren en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie delen:

met derden om te kunnen ingaan op uw verzoeken, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om uw activiteiten op Kees de Slager te delen met uw vrienden en contacten.

Lees meer over deze en andere manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen delen in ons Privacybeleid.

 

WELKE RECHTEN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN HEBT U?

Wij willen dat u uw rechten en keuzemogelijkheden kent met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Afhankelijk van hoe u de Service gebruikt, kan het hier gaan om de volgende rechten en keuzemogelijkheden:

Rechten van personen. De van toepassing zijnde privacywetgeving kent u specifieke rechten toe met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben, zoals het recht om uw gegevens in te zien en te laten verwijderen, en het recht om bepaalde vormen van verwerking te stoppen.

Reclame op basis van interesses. Raadpleeg de online-informatie van de European Interactive Digital Advertising Alliance, het Network Advertising Initiative en/of de DAA om te weten te komen hoe u bepaalde reclame op basis van interesses weigert (opt-out). Deze opt-outs worden mogelijk alleen van kracht als uw browser cookies accepteert. Als u een ander apparaat of andere browser gebruikt, of cookies verwijdert, moet u de opt-out mogelijk opnieuw uitvoeren.

Cookie-instellingen en -voorkeuren. Via de instellingen van de browser kunt u cookies en andere trackingtechnologie uitschakelen.

E-mail-instellingen en -voorkeuren. Als u van ons geen marketingmail meer wilt ontvangen, schrijf u dan uit. U kunt dit doen wanneer u maar wilt. U kunt ook uw e-mailopties zo instellen dat het automatisch downloaden van afbeeldingen die mogelijk trackingtechnologie bevatten, wordt voorkomen.

Lees meer over uw rechten en keuzemogelijkheden in ons volledige Privacybeleid.

 

VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID?

Vragen over ons Privacybeleid? Mail dan naar info@keesdeslager.nl. 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Privacybeleid van Kees de Slager

 

Kees de Slager (“keesdeslager.nl”, “wij”, “ons” of “onze”) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Kees de Slager uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, bewaart, verwerkt, overdraagt en openbaar maakt.

Kees de Slager is de partij die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke). Dit Privacybeleid is van toepassing op onze websites en merken, te weten www.keesdeslager.nl en alle overige websites, mobiele applicaties en andere online-diensten die naar dit Beleid verwijzen (samen onze “Service” genoemd).

Voordat u onze Service benadert of gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

  1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U EN HOE GEBRUIKEN WIJ DIE GEGEVENS?

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u vrijwillig informatie aan ons bezorgt tijdens uw gebruik van onze Service. Dit kunnen gegevens zijn die u ons bezorgt wanneer u zich registreert voor een account, een aankoop doet, een review plaatst, ons berichten stuurt, zich opgeeft voor onze nieuwsbrieven of andere marketingboodschappen, deelneemt aan een enquête, op een advertentie klikt, deelneemt aan een actie of aanbieding, of andere functionaliteit van onze Service gebruikt.

Tijdens uw gebruik van de Service verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over u, bijvoorbeeld over de pagina’s die u bekijkt op onze Service, de acties die u uitvoert binnen onze Service of het apparaat waarmee u onze Service gebruikt.

Wij kunnen ook gegevens over u verzamelen via derde partijen.

Mogelijke categorieën persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, zijn:

Contact- en profielgegevens

Opmerkingen, chatberichten en meningen

Betalings- en transactiegegevens

Locatiegegevens

Informatie aangeleverd door sociale media

Informatie aangeleverd door derden

Informatie over frauduleuze of criminele activiteiten met betrekking tot uw account

De tabel van bijlage 1 bevat de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. De tabel vermeldt ook de wettelijke grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

Mogelijk delen wij ook gegevens in samengevoegde of anderszins anoniem gemaakte vorm met andere partijen. Bij deze gegevens is het redelijkerwijs niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot uw gegevens vindt u verderop in Uw keuzemogelijkheden en de controle die u over uw gegevens hebt en Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Als u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verschaffen, zijn wij mogelijk niet in staat om u de gevraagde producten, diensten of informatie te bezorgen.

 

  1. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

Wanneer u onze Service gebruikt, onze e-mailberichten leest of op een andere manier interactie met ons hebt via een computer of mobiel apparaat, verzamelen wij en onze externe partners automatisch gegevens over u met betrekking tot de manier waarop u de Service benadert en gebruikt, en het apparaat dat u daarvoor gebruikt.

Wij gebruiken deze gegevens om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren, om onze websites en dienstverlening te bewaken en te verbeteren, en voor overige interne doeleinden.

Wij verzamelen deze gegevens meestal via diverse trackingtechnologieën, waaronder cookies, Flash-objecten, webbakens, geïntegreerde scripts, technologie voor locatiebepaling en soortgelijke technologie (samen “trackingtechnologie” genoemd).

De gegevens die wij automatisch over u verzamelen kunnen worden gecombineerd met andere persoonsgegevens die wij rechtstreeks verzamelen.

De tabel van bijlage 2 bevat de categorieën persoonsgegevens die wij en onze derde partijen automatisch over u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. De tabel vermeldt ook de wettelijke grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

Mogelijk delen wij ook gegevens in samengevoegde of anderszins anoniem gemaakte vorm met andere partijen. Bij deze gegevens is het redelijkerwijs niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over derden die technologie gebruiken vindt u in bijlage 3.

Meer informatie over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld uw keuze m.b.t. trackingtechnologie, vindt u hieronder in Uw keuzemogelijkheden en de controle die u over uw gegevens hebt.

 

  1. GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD DOOR DERDEN EN RECLAME OP BASIS VAN INTERESSES

Reclame op basis van interesses

Wij nemen deel aan reclame op basis van interesses en gebruiken externe reclamebureaus (derden) om u doelgerichte advertenties te bezorgen op basis van uw browsegeschiedenis. Wij geven online-reclamenetwerken, sociale media en andere derde diensten toestemming om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites en mobiele apps, zodat zij advertenties kunnen afspelen of weergeven via onze Service, of andere websites, apps of diensten die u mogelijk gebruikt, en op andere apparaten die u mogelijk gebruikt. De informatie die wordt gebruikt voor reclame op basis van interesses wordt meestal (maar niet altijd) verzameld via cookies of soortgelijke trackingtechnologie, waarbij het door u gebruikte apparaat wordt herkend en gegevens worden verzameld, zoals clickstream-gegevens, type browser, tijd en datum van uw bezoek aan de site en andere informatie.

Mogelijk delen wij een gemeenschappelijk identificatiemiddel (zoals een e-mailadres of gebruikers-id) met onze externe reclamepartners om u op verschillende apparaten te kunnen identificeren. Wij en onze externe partners gebruiken deze gegevens om de advertenties die u online ziet beter af te stemmen op uw interesses, en om advertentiegerelateerde diensten mogelijk te maken, zoals rapportage, koppeling, analyse en marktonderzoek. Meer informatie over uw mogelijkheden met betrekking tot reclame op basis van interesses vindt u verderop in Uw keuzemogelijkheden en de controle die u over uw gegevens hebt.

Widgets en reclame op de sociale media

Onze Service kan functionaliteit van sociale media gebruiken, zoals een Facebook-knop om dingen leuk te vinden, Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter en andere widgets. De bedrijven achter deze sociale media kunnen u herkennen en gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze Service. Ook kunnen zij een cookie plaatsen of andere trackingtechnologie gebruiken. Op uw interactie met deze functionaliteit is het privacybeleid van die andere bedrijven van toepassing.

Wij laten u doelgerichte advertenties zien via sociale media zoals Facebook, Instagram, Google+ en meer. Deze bedrijven hebben reclameprogramma’s die het voor ons mogelijk maken om advertenties te sturen naar gebruikers die in onze Service geïnteresseerd zijn (terwijl zij de desbetreffende sociale media gebruiken) of naar groepen andere gebruikers met soortgelijke kenmerken, zoals dezelfde commerciële interesses en demografische gegevens. Op deze advertenties is het privacybeleid van toepassing dat is opgesteld door de desbetreffende sociale media.

Gegevens over de gebruikerservaring 

Voor sommige van onze websites of diensten gebruiken we tools van derden om de gebruikerservaring te monitoren. Deze tools verzamelen automatisch informatie over het gebruik, bijvoorbeeld waarop wordt geklikt met de muis en hoe de muis wordt bewogen, hoe pagina’s worden geraadpleegd en wat wordt ingevoerd in formulieren op een website. Wachtwoorden, betalingsgegevens en andere gevoelige persoonsgegevens vallen niet onder de informatie die wordt verzameld. We gebruiken deze informatie voor het analyseren, optimaliseren en verbeteren van het gebruiksgemak van de websites. Wij staan niet toe dat deze informatie wordt gedeeld met of gebruikt door derden voor hun eigen doeleinden.

Mogelijk delen wij ook gegevens in samengevoegde of anderszins anoniem gemaakte vorm met andere partijen. Bij deze gegevens is het redelijkerwijs niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren.

Bijlage 3 bevat de externe serviceproviders waarmee we samenwerken om cross-device linking, reclame en analyse van websites mogelijk te maken.

  1. UW KEUZEMOGELIJKHEDEN EN DE CONTROLE DIE U OVER UW GEGEVENS HEBT

Instellingen voor profielen en het delen van gegevens:  U kunt uw profielgegevens zoals uw gebruikersnaam, adres of factuurgegevens bijwerken en bepaalde voorkeuren voor het delen van gegevens wijzigen via uw accountpagina.

Uw e-mailvoorkeuren beheren:  U kunt aangeven dat u geen e-mail over aanbiedingen e.d. van ons wilt ontvangen door te klikken op de ‘afmeldlink’ die u in dergelijke berichten aantreft. We doen het nodige om al dergelijke afmeldverzoeken zo snel mogelijk te verwerken. Het is niet mogelijk om u af te melden voor servicegerelateerde communicatie (bijvoorbeeld accountverificatie, transactiecommunicatie, wijzigingen/updates in de functionaliteit van de Service of technische en veiligheidsgerelateerde mededelingen).

Uw gegevens wijzigen of verwijderen:  Als u uw gegevens wilt nakijken, aanpassen of verwijderen, of als u uw naam of opmerkingen van onze website of uit openbaar weergegeven informatie wilt verwijderen, neem dan rechtstreeks contact op met info@keesdeslager.nl. Wij zijn mogelijk niet in alle omstandigheden in staat om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Geolocatie en locatie in vestigingen U kunt het bijhouden van uw locatie regelen door de instellingen voor locatiediensten aan te passen op uw mobiele apparaat. Wanneer u de Service benadert via een computer of ander apparaat, kunnen wij uw locatie daarna nog wel ongeveer bepalen op basis van uw IP-adres.

Voorkeuren met betrekking tot cookies, tracking en reclame op basis van interesses: 

Cookies en Flash-cookies. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om in de browserinstellingen aan te geven: (i) dat u bericht wilt krijgen wanneer u een cookie ontvangt, waarbij u dan kunt kiezen of u de cookie al dan niet accepteert, (ii) dat u bestaande cookies wilt uitschakelen of (iii) dat cookies automatisch door de browser moeten worden geweigerd.

Het blokkeren of verwijderen van cookies kan een negatieve impact hebben op uw gebruik van de Service, aangezien een deel van de functionaliteit en dienstverlening binnen onze Service mogelijk niet meer goed werkt.

U kunt uw e-mailopties zo instellen dat afbeeldingen die mogelijk technologie bevatten om ons te laten weten of u onze e-mail hebt bekeken of gebruikt, niet automatisch worden gedownload.

Bij het verwijderen van cookies worden lokale opslagobjecten (LSO’s) zoals Flash-objecten en HTML5 niet verwijderd. Als u de instellingen en voorkeuren voor Flash-cookies wilt beheren, moet u het beheerprogramma daarvoor openen op de website van Adobe (of klik hier). Als u ervoor kiest om Flash-objecten te verwijderen uit onze Service, dan kunt u onze Service mogelijk niet meer gebruiken, geheel of gedeeltelijk, of niet meer profiteren van de informatie en diensten die worden aangeboden.

Reclame op basis van interesses. Als u meer wilt weten over reclame op basis van interesses en hoe u deze reclame mogelijk kunt weigeren, breng dan een bezoek aan de website van het Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices), de DAA (www.aboutads.info/choices) en Your Online Choices (www.youronlinechoices.com/uk). 

Cross-device linking. Als u via de website van het NAI, de DAA of Your Online Choices aangeeft geen reclame op basis van interesses te willen ontvangen, geldt die keuze alleen voor de browser en het apparaat waarmee u de keuze bevestigt. Op andere apparaten kunt u nog steeds reclame op basis van interesses ontvangen. U moet uw keuze bevestigen in alle browsers en apparaten die u gebruikt.

Mobiele reclame. Mogelijk kunt u de reclame op basis van interesses ook beperken via de instellingen van uw mobiel apparaat door ‘Beperk reclametracking’ (iOS) of ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ (Android) te selecteren. Mogelijk kunt u ook sommige – maar niet alle – reclame op basis van interesses die door mobiele reclamenetwerken wordt aangeboden weigeren door naar http://youradchoices.com/appchoices te gaan en de mobiele app AppChoices te downloaden. 

Deze opt-outs worden mogelijk alleen van kracht als uw browser cookies accepteert. Als u cookies verwijdert, uw browserinstellingen wijzigt, van browser of computer verandert of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw keuze opnieuw bevestigen.

 

  1. HOE WIJ UW GEGEVENS BEWAREN EN BESCHERMEN

Opslag en overdracht van gegevens:  De gegevens die via onze website over u worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen in en verwerkt in andere landen, ook buiten de Europese Unie, waar Kees de Slager of aan Kees de Slager gelieerde bedrijven of serviceproviders faciliteiten hebben. Weet dat deze in- en externe internationale overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt met gepaste veiligheidsmaatregelen, te weten de standaard van toepassing zijnde gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Met vragen over deze gepaste veiligheidsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen zoals verderop beschreven in deel 9.

Bescherming van uw gegevens:  De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij hebben dan ook veiligheidsmaatregelen getroffen om de integriteit en bescherming te waarborgen van de gegevens die wij verzamelen en delen met onze serviceproviders. Geen enkel beveiligingssysteem is absoluut ondoordringbaar. Wij kunnen de veiligheid van onze systemen dan ook niet voor de volle honderd procent garanderen. Als gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, gecompromitteerd raken als gevolg van beveiligingsproblemen, nemen wij stappen die redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht om de situatie te onderzoeken en waar nodig zullen wij de personen van wie de gegevens gecompromitteerd zijn op de hoogte brengen. Verder nemen wij de stappen die nodig zijn volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaring van uw gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om datgene mogelijk te maken waarvoor we de gegevens hebben verzameld, zoals het mogelijk maken van onze legitieme zakelijke doelen en het voldoen aan de desbetreffende wettelijke verplichtingen of rapportagevereisten.

Om de gepaste bewaarperiode van persoonsgegevens te bepalen, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

  1. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers voor de doelen die in de bijlagen zijn vastgelegd:

Aan ons gelieerde bedrijven en bedrijven uit dezelfde groep als wij:  aan ons gelieerde bedrijven en onze dochterondernemingen (dit wil zeggen elke organisatie en elk merk dat eigendom is van ons of waarover wij controle uitoefenen). Deze bedrijven kunnen uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als wij, zoals bepaald in dit Privacybeleid.

Derden op uw verzoek: u kunt ervoor kiezen uw activiteiten bij Kees de Slager te delen met vrienden via e-mail, tekst of de sociale media.

Partners voor het organiseren van acties: derden waarmee wij samenwerken om wedstrijden en andere aanbiedingsacties te organiseren. Deze partners worden meestal bij naam genoemd in de officiële regels van de wedstrijd of actie.

Specifieke derden: derden, zodat ze u informatie en marketingboodschappen kunnen bezorgen over producten en diensten die u kunnen interesseren. Als u uw persoonsgegevens niet wilt delen met dergelijke bedrijven (opt-out), lees dan Uw keuzemogelijkheden en de controle die u over uw gegevens hebt, verderop.

Serviceproviders en adviseurs: derde aanbieders en andere serviceproviders die diensten voor ons verzorgen, namens ons, en waarbij sprake kan zijn van het identificeren en aanbieden van doelgerichte advertenties, het aanbieden van mailing- of e-maildiensten, belasting- en boekhouddiensten, afhandelen van bestellingen e.d., verwerking van betalingen, dataverbeteringsdiensten, fraudepreventie, webhosting of het aanbieden van analyses.

Leveranciers: persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze productleveranciers voor logistieke doeleinden en om de distributie te verbeteren, voor het oplossen van garantiezaken en gerelateerde problemen bij een terugroepactie of korting op een product, en in verband met beurzen die wij organiseren en waaraan de leverancier deelneemt met een stand.

Het publiek: wanneer u feedback geeft of gebruikerscontent plaatst op onze site. Bijvoorbeeld, als u een productreview op onze website plaatst, of commentaar geeft op onze pagina’s binnen de sociale media, worden uw gegevens zoals uw voornaam, achternaam, woonplaats en uw commentaar mogelijk weergegeven op onze website of onze sociale media.

Aankopers en derden in verband met een zakelijke transactie: persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden in verband met een transactie waarbij Kees de Slager betrokken is, zoals een fusie, verkoop van activa of aandelen van Kees de Slager, reorganisatie, financiering, wijzigingen in de zeggenschap over het bedrijf of overname van ons bedrijf (geheel of gedeeltelijk) door derden, of in het geval van een faillissement dan wel verwante of soortgelijke procedure.

Politie, justitie, regelgevende instanties en andere partijen om juridische redenen: derden zoals wettelijk verplicht of na een dagvaarding, of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke stappen nodig zijn (a) om aan de wet en de redelijke vragen van de desbetreffende instanties te voldoen, (b) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen en/of (c) om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Kees de Slager, onze bezoekers of anderen uit te oefenen of te beschermen.

 

  1. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Naast de manieren waarop u het gebruik van uw gegevens kunt beheren zoals beschreven in deel 4 hierboven hebt u met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben de volgende specifieke rechten:

Inzage. Het recht om inzage te krijgen in al uw persoonsgegevens en bepaalde gerelateerde informatie.

Overdraagbaarheid van gegevens. Het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een algemeen gebruikte indeling en om uw persoonsgegevens over te zetten naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Rectificatie. Het recht om uw persoonsgegevens meteen te laten corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Wissen. Het recht om persoonsgegevens meteen te laten wissen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

Beperking. Het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die het voor ons mogelijk maakt om de nauwkeurigheid van die persoonsgegevens na te kijken.

Bezwaar. Het recht, op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie, om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, voor zover verband houdend met dergelijke direct marketing.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenenkunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in deel 9 verderop.

Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen tegen uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over contact met uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

  1. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

De Service kan links bevatten naar en van andere websites van derden of onze zakelijke partners, adverteerders en sociale media, en onze gebruikers kunnen links posten naar websites van derden. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor dat beleid. Wij raden u aan om hun privacybeleid en algemene voorwaarden te lezen om te weten te komen hoe zij gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van websites van derden.

 

  1. HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of de website, neem dan contact op met ons via: info@keesdeslager.nl.

 

  1. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken op basis van wijzigingen in onze bedrijfsvoering en activiteiten. Het is uw taak om deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer wij iets wijzigen in dit Privacybeleid, passen we ook de datum van de laatste aanpassing aan (onderaan deze pagina).  Wanneer we uw e-mailadres hebben, brengen we u op de hoogte van alle wezenlijke wijzigingen in dit beleid.  Als u niet akkoord gaat met een wijziging, kunt u uw account beëindigen. Als u onze Service blijft gebruiken nadat wij wijzigingen in het Privacybeleid hebben gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen hebt gelezen en begrepen.

 

Ingangsdatum: 11 maart 2021.

Zie HIER de tabellen.